ครื่องกั้นสามขา แบรนด์ Dgate เป็นการใช้ access control ระบบควบคุมพื้นที่ ช่วยในการบุคคลในการเข้าใช้สถานที่พื้นที สามารถทำงานแทนคนได้ มีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะตามสถานที่ และสภาพพื้นที่ โดยระบบ เครื่องกั้นสามขา สามารถนำไปติดกับอุปกรณสริมมากมาย เช่น แบบหยอดเหรียญ แบบทาบบัตร แบบปีกผีเสื้อแบบสวิง แบบนับจำนวน แบบFullHeight และอื่น ๆ