โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานง่ายซึ่งทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานแอนะล็อกที่มีอยู่ของคุณ ช่วยลดรายจ่ายฝ่ายทุน โทรศัพท์เหล่านี้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรของ iPECS ได้อย่างราบรื่น