Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 2001 จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในขนาดกลางและขนาดองค์กรคณะกรรมการ (SME Board) ก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์วันที่ 28 พฤษภาคม 2010 ในปัจจุบัน Hikvision มีมูลค่าทางการตลาดกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีพนักงานกว่า 18,000 คน (90% ของพนักงานเป็นประชากรในท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสร้างงานของ HIKVISION มีบริษัทในเครื่อกว่า 40 บริษัทย่อยทั่วโลก
เป็นผู้ผลิต กล้องกล้องวงจรปิด ชั้นนำของโลก มีทีมงานวิศวกรวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) มากกว่า 7,000 คน ในช่วงระยะเวลากว่าสิบปี HIKVISION มีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูงที่สุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา “UL” Underwriters Laboratories ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกให้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สูงเท่านัั้น และยังได้รับมาตรฐานสากล อาทิ CE, FCC และ RoHS

มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็น 19.5% ของส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมการเฝ้าระวังทั่วโลกในปี 2015 (เพิ่มขึ้นจาก 4.6% ในปี 2010) และได้รับการจัดอันดับผู้นำส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ทั่วโลกสำหรับอุปกรณ์เฝ้าระวังถึงห้าปีติดต่อกัน

Close Menu
×
×

Cart