You are currently viewing กล้องติดรถยนต์ (Car Camera)
กล้องติดรถยนต์ พัทยา ชลบุรี

กล้องติดรถยนต์ (Car Camera)

กล้องติดรถยนต์ (Car Camera)

 ด้วยความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้กล้องติดรถยนต์มีความคมชัดและละเอียดยิ่งขึ้น อย่างนั้นแล้วผู้คนจึงนิยมซื้อหรือใช้กล้องติดบนรถยนต์กันมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้บนถนนตลอดเวลา ทำให้การมีกล้องติดบนรถยนต์กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สามารถช่วยชีวิตหรือหลักฐานได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเภทของกล้องที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเภทดังนี้ กล้องติดรถยนต์ที่สามารถมองเห็นแค่ข้างหน้าและข้างๆ เล็กน้อย เป็นกล้องติดรถยนต์ที่ผู้คนนิยมใช้ค่อนข้างมาก เพราะใช้ได้ง่าย และราคาก็ไม่ได้แพงมาก ในบางรุ่นจะสามารถบันทึกเสียงได้อีกด้วย กล้องติดรถยนต์แบบกระจกมองหลัง เป็นกล้องอีกประเภทที่คนเริ่มจะหากันมาใช้ เพราะกล้องสามารถเป็นได้ทั้งกระจกมองหลัง และยังบันทึกวีดีโออีกด้วย 

ประโยชน์ของกล้องติดบนรถยนต์นั้นมีหลายอย่าง ๆ เช่น ตรวจสอบผู้ขับรถ กล่าวคือ สามารถช่วยบันทึกภาพในการตรวจสอบการขับรถ หากมีระบบบันทึกภาพมือถือที่ติดตั้งในรถแล้วสามารถตรวจสอบการขับรถ ซึ่งสามารถที่จะเข้าใจว่าจะไปและวิธีการที่รวดเร็วในการขับรถได้ง่าย นอกจากนี้ สามารถหลีกเลี่ยงที่จะตกอยู่ในปัญหาถ้าขับรถคือการที่ไม่สุจริตและต้องการที่จะนำในสถานที่ที่ไม่รู้จักใดๆ ที่จะทำโจรกรรมหรืองานใดๆ ที่ไม่คาดคิด ตรวจสอบพนักงาน ในกรณีที่มีลูกน้องหรือพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ประโยชน์ของการใช้กล้องติดบนรถยนต์ คือการตรวจสอบพนักงาน สมมติว่ามีการย้ายบริษัทและที่ว่าทำไมมีรถขนส่งจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบไดรเวอร์ทั้งหมดเพื่อดูกิจกรรมของพวกเขาในช่วงเวลาทำงาน โดยการใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพสามารถที่จะเข้าใจว่าคนขับรถจะทำงานในทางที่ถูกต้องหรือไม่ หรือว่าพวกเขาเสียเวลาในการทำงานไม่กับอะไรบ้างในแต่ละวัน 

ทั้งนี้ ยังสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เช่นว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่หรือมีรถที่ให้บริการผู้โดยสาร หากผู้โดยสารที่มีแอลกอฮอล์ขึ้นรถแท็กซี่ในเวลากลางคืนแล้วกล้องติดบนรถยนต์สามารถบันทึกทุกฉากในช่วงผู้โดยสารขึ้นและลง ชนิดของภาพวิดีโอนี้ก็จะช่วยให้สามารถที่จะปกป้องตัวเองถ้าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดใดๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยที่ผู้โดยสารหรือในช่วงเวลาของการตรวจสอบโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กล่าวคือ เป็นหลักฐานสำคัญ จากที่เคยเห็นข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันบนท้องถนนที่สัญจรกันเป็นประจำ เพราะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ภาพวีดีโอจาก “กล้องติดบนรถยนต์” สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ประสบเหตุก็ตาม หากกล้องของสามารถจับภาพได้ ก็สามารถใช้มาเป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกัน และในปัจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีมากมาย บางรุ่นก็มีฟังก์ชันการใช้งานของกล้องติดบนรถยนต์ที่มีระบบ GPS จะช่วยให้สามารถทราบได้ถึงตำแหน่งของรถ ณ ปัจจุบัน และยังสามารถบันทึกประวัติเส้นทางการเดินทางได้อีกด้วย และสามารถนำข้อมูลการขับขี่ จากกล้องไปใช้เป็นสถิติเพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย เพราะระบบบันทึกการขับขี่ของกล้องติดบนรถยนต์จะทำการส่งข้อมูลการขับขี่รถ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงระบบการจราจร การควบคุมและลดอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ จากดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า

ประโยชน์ของกล้องติดบนรถยนต์มีมากมาย แต่โดยสรุปรวมๆ แล้ว คือ ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากการขับรถอย่างปลอดภัย นอกจากที่อาศัยกล้องติดบนรถยนต์บันทึกภาพแล้ว จะเป็นประโยชน์จริงๆ ได้ก็ต่อเมื่อเวลาขับรถต้องมีความระมัดระวังในการขับรถ ระมัดระวังโดยการรักษากฎจราจรทั้งหมด นอกจากจะทำให้ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นข้อมูลสำคัญอีกใอเกิดเหตุไม่คาดฝัน เพราะจะรู้อยู่แล้วว่ากำลังถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาโดยกล้อง

ใส่ความเห็น