You are currently viewing ePoE

ePoE

เทคโนโลยี Dahua ePoE ช่วยให้สามารถส่งพลังงานวิดีโอเสียงและสัญญาณควบคุมระยะไกลได้ไกลกว่า 800 เมตรที่ 10Mbps หรือ 300 เมตรที่ 100Mbps ผ่าน Cat5 หรือสายโคแอกเซียลผ่านการใช้การมอดูเลตการเข้ารหัส 2D-PAM3 ขั้นสูง เทคโนโลยี Dahua ePoE เป็นวิธีใหม่ในการส่งข้อมูลระยะไกลระหว่างกล้อง IP และสวิตช์เครือข่าย ช่วยให้การออกแบบระบบเฝ้าระวังมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพิ่มความน่าเชื่อถือและประหยัดค่าก่อสร้างและค่าเดินสาย

เทคโนโลยี Dahua ePoE เหมาะสำหรับทั้งระบบ IP และการอัปเกรดอนาล็อกเป็น IP ราคาประหยัด

ประโยชน์ของการใช้งานแต่ละกรณีมีรายละเอียดดังนี้:

A. ePoE over Network Cable

ระบบเฝ้าระวังที่ตรวจสอบพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นโกดังสวนสาธารณะสวนและลานจอดรถกลางแจ้งมีตำแหน่งกล้องที่กระจายและห่างจากศูนย์ควบคุมในระยะทางที่ยาวกว่า 100 เมตร วิธีการทั่วไปคือการเพิ่มอุปกรณ์ทวนสัญญาณเพื่อขยายช่วงการส่งสัญญาณ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะเพิ่มค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเนื่องจากจำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟและกล่องแยกเพื่อติดตั้งทวน นอกจากนี้ยังทำให้ระบบดูแลรักษายากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์

ระบบ Dahua ePoE IP เป็นโซลูชันที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ Dahua ePoE รองรับการส่งสัญญาณทั้งพลังงานและวิดีโอเสียงและการควบคุมในระยะไกลถึง 800 เมตรผ่านสายเคเบิล Cat5 Ethernet แบบเดิม ช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างเครือข่ายได้อย่างมากเนื่องจากต้องใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียวในการเชื่อมต่อจากฟรอนต์เอนด์ไปยังอุปกรณ์แบ็คเอนด์ซึ่งส่งผลให้มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาทั้งระบบลดลง

B. ePoE over Coaxial Cable

ในระหว่างการย้ายระบบเฝ้าระวังแบบแอนะล็อกไปยังระบบบนเครือข่ายการนำสายโคแอกเชียลที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่สามารถลดต้นทุนการติดตั้งได้อย่างมาก การใช้สายเคเบิลที่มีอยู่ซ้ำจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา 3 ประการ: ต้องแปลงสัญญาณวิดีโอ IP และการเชื่อมต่อ RJ45 เพื่อให้เข้ากันได้กับสายโคแอกเซียลระบบต้องรองรับสายโคแอกเชียลเต็มความยาวและต้องส่งพลังงานผ่านสายโคแอกเชียล ระบบ IP ของ Dahua ePoE จัดการกับปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดทำให้ง่ายต่อการนำสายโคแอกเชียลที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ภายในระบบวิดีโอ IP Power over Coaxial Extender LR1002 เชื่อมต่อกับพอร์ตอีเธอร์เน็ตของกล้อง IP หรือสวิตช์เครือข่ายที่ปลายด้านหนึ่งและสายโคแอกเชียลที่ปลายอีกด้านหนึ่ง Dahua ePoE รองรับการส่งข้อมูลได้ไกลถึง 1,000 เมตรผ่านสายโคแอกเชียล RG59 ที่ความเร็ว 10Mbit / s และส่งพลังงาน PoE ไปยังกล้อง IP เป็นโซลูชันแบบพลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการย้ายระบบอนาล็อกเป็น IP

ระบบมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  1. การส่งสัญญาณ PoE แบบขยาย: 800m @ 10Mbps (13W) หรือ 300m ที่ 100Mbps (25.5W )
  2. ตั้งค่าอัตโนมัติ Plug & Play
  3. เหมาะสำหรับการโยกย้ายอนาล็อกเป็น IP: วิดีโอ IP, เสียง, การควบคุมและพลังงาน (4 in1) ผ่านสายโคแอกซ์ที่มีอะแดปเตอร์ LR1002 ePoE เป็น BNC