Maxkin Bluetooth Gateway (QOL-TUYA-GATEWAY)

Maxkin รุ่น QOL-TUYA-GATEWAY

Bluetooth Gateway

  • ใช้งานร่วมกับ QOL-TN-A2 และ QOL-TN-A7 เท่านั้น หากต้องการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือจากระยะไกล
*** ผู้รับเหมาโครงการต้องการราคาพิเศษสนใจติดต่อ ***
เบอร์มือถือ : 063-1963553 ไอดีไลน์ : ifocusshop

Maxkin รุ่น QOL-TUYA-GATEWAY

Bluetooth Gateway

  • ใช้งานร่วมกับ QOL-TN-A2 และ QOL-TN-A7 เท่านั้น หากต้องการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือจากระยะไกล

Datasheet

PDF Download